Teadmiste kaardistamine

Kui ukse taga on eksam või sisseastumiskatsed, tasub üle vaadata läbitud teemad, et vajadusel end täiendada ning sirge seljaga katsumusele vastu minna!

Usaldusväärne eraõpetaja

Tihti on kooliõpetajatel ühes klassis mitukümmend õpilast ning iga õpilase individuaalset arengut hinnata ei jõuta. Eraõpetaja aitab täita õppetöös tekkinud lüngad.

Abi tööde lahendamisel

Aeg-ajalt on mõni ülesanne jube keeruline. Sellega kõige paremini toime tulemiseks tasub õpetajal ülesanne korrektselt ära lahendada, et õpilane saaks aimuse, kuidas läheneda.